Facebook Page View

Agrology Success Stories: Πρωίμιση Παραγωγής στο Μανταρίνι με XGel Topaz®

Μέσω των Agrology Success Stories σε Ελλάδα και Εξωτερικό, αποδεικνύεται πως η ανώτερη ποιότητα και οι ενσωματωμένες καινοτόμες τεχνολογίες στα προϊόντα Εξειδικευμένης Θρέψης της Agrology κάνουν τη  διαφορά στις καλλιέργειες από τις πρώτες κιόλας εφαρμογές!

Τελικός στόχος μας είναι να καταδείξουμε πως τα Προγράμματα Εξειδικευμένης Θρέψης της Agrology, αποτελούν μια κερδοφόρα επένδυση για τους παραγωγούς, καθώς τα οικονομικά οφέλη για τους ίδιους είναι πολλαπλάσια από το κόστος των συμπληρωματικών εφαρμογών!

Ένα τέτοιο Success Story σε καλλιέργεια μανταρινιού (SS 2017_1_GR), πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σαγιάδας, τη Γεωργική Περίοδο 2017. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εφαρμογών, υπήρχε συνεχής καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη στον παραγωγό τόσο από τα εξειδικευμένα στελέχη του τεχνικού τμήματος της Agrology, όσο και από τον συνεργαζόμενο Συνεταιρισμό Σαγιάδας.

Αρχικά, η έκταση του οπωρώνα μοιράστηκε σε δύο ίσα τμήματα. Το ένα ονομάστηκε Μάρτυρας και το δεύτερο Πρόγραμμα Agrology.  Και στα δύο ο παραγωγός έκανε τις ίδιες καλλιεργητικές φροντίδες και εφάρμοσε το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα φυτοπροστασίας και θρέψης – λίπανσης. Στο τμήμα του Αποδεικτικού Agrology εφαρμόστηκαν επιπλέον οι συμπληρωματικές επεμβάσεις με Εξειδικευμένα και Καινοτόμα Προϊόντα Θρέψης και Λίπανσης της Agrology.

Στόχος Αποδεικτικού

Στόχος του συγκεκριμένου αποδεικτικού ήταν η πρωίμιση της παραγωγής του μανταρινιού.

Με τη εφαρμογή του Εξειδικευμένου και Καινοτόμου Προϊόντος Θρέψης και Λίπανσης XGel® Topaz κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων σταδίων ανάπτυξης της καλλιέργειας μανταρινιού, ο παραγωγός κατάφερε να επιτύχει σημαντικά αγρονομικά οφέλη για την καλλιέργειά του.

Ταυτότητα Αποδεικτικού

 • Καλλιεργητική Περίοδος: 2017
 • Περιοχή: Σαγιάδα Ηγουμενίτσας
 • NutriMaster®: Αγροτικός Συνεταιρισμός Σαγιάδας
 • Ιδιοκτήτης Κτήματος: Αναστασιάδης Ιωάννης
 • Καλλιέργεια: Μανταρίνι
 • Ποικιλία: Κλημεντίνη
 • Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας: Κατάλληλο για απαλλαγή από εχθρούς και ασθένειες

Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Θρέψης – Λίπανσης

Σε ήδη υπάρχον πρόγραμμα Θρέψης, έγινε 1 συμπληρωματική επέμβαση με το εξειδικευμένο λίπασμα της Agrology XGel® Topaz, στο στάδιο της ωρίμανσης του καρπού με  διαφυλλικό ψεκασμό (300cc/ 100λίτρα), το οποίο επιλέχθηκε και τοποθετήθηκε στο κατάλληλο βλαστικό στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, βάση του στόχου που τέθηκε, δηλαδή την πρωίμιση της παραγωγής.

Success Story στο μανταρίνι

Το υπόλοιπο πρόγραμμα θρέψης υπήρξε κοινό και για τα 2 τεμάχια (μάρτυρα + αποδεικτικού), καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Topaz® 0-50-50+TE

Σύνθετο, πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα, υψηλότατης συγκέντρωσης σε Φώσφορο και Κάλιο σε μορφή  gel, για εφαρμογή με τα συστήματα άρδευσης και ψεκασμού φυλλώματος.  Είναι οργανικά ενεργοποιημένο με τον παράγοντα E2DA® και εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή.  Ενισχύει το μέγεθος και προάγει την ωρίμανση των καρπών, των βολβών και των κονδύλων.

Σύνθεση: Φωσφόρος (P2O5)  50%  β/ο, Κάλιο (K2O)  50%  β/ο, Ιχνοστοιχεία (EDTA), Παράγοντας E2DA®

XGel Topaz-Αύξηση Παραγωγής στο Βαμβάκι

Πολλές φορές η εφαρμογή των θρεπτικών στοιχείων από εδάφους μπορεί να μην αποδόσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει το έδαφος ή η καλλιέργεια λόγω καιρικών συνθηκών. Για παράδειγμα, η υπερβολική αμμωνιακή λίπανση δυσκολεύει την αφομοίωση του Καλίου από τα φυτά. Τα αμμώδη εδάφη είναι πτωχότερα σε Κάλιο από τα αργιλώδη.  Στα αργιλώδη εδάφη όμως το Κάλιο δεσμεύεται σε σημαντικό ποσοστό από την άργιλο και σε αυτά απαιτείται να χορηγηθεί μεγαλύτερη ποσότητα για να διατηρείται ικανοποιητική διαθεσιμότητα του στοιχείου στο εδαφικό διάλυμα.

Επομένως, είναι σημαντικό να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Δεν αρκεί όμως να έχουμε προνοήσει για τη σωστή εφαρμογή τους ως προς το βλαστικό στάδιο και την απαιτούμενη ποσότητα. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε, ώστε τα φυτά να απορροφήσουν και να μεταφέρουν τα στοιχεία αυτά στις θέσεις που χρειάζονται, για να εξασφαλισθεί η καλή φυσιολογική λειτουργία των φυτών και να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα.
Έτσι, τα καινοτόμα λιπάσματα της σειράς XGel έρχονται να καλύψουν τις παραπάνω ανάγκες!

Σειρά XGel

Η σειρά XGel® είναι το αποτέλεσμα της έρευνας και ανάπτυξης της Agrology στη δημιουργία της επόμενης γενιάς λιπασμάτων. Ενσωματώνοντας τις αποκλειστικές τεχνολογίες E2DA® και S, τα XGels® προσφέρουν υψηλές συγκεντρώσεις, βελτιωμένη πρόσληψη και ταχύτερη μετακίνηση θρεπτικών ουσιών μέσα στο φυτό, χωρίς να θυσιάζονται η ευκολία στη χρήση ή η σταθερότητα. Η σειρά XGel® προσφέρει θρέψη υψηλής απόδοσης NPK για κάθε στάδιο ανάπτυξης, ικανή να αυξήσει σημαντικά την απόδοση και την ποιότητα.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:

Τεχνολογία E2DA®:

 • Ενισχυμένη πρόσληψη θρεπτικών ουσιών και αυξημένη αποτελεσματικότητα.
 • Βελτιωμένη μετακίνηση θρεπτικών ουσιών και ταχύτερα αποτελέσματα.

Τεχνολογία S:

 • Υψηλή εναιωρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και απορρόφηση θρεπτικών ουσιών.
 • Χωρίς δημιουργία ιζήματος ή διαχωρισμού φάσεων.

Υψηλές Συγκεντρώσεις:

 • Μειωμένες δόσεις και αυξημένη αποτελεσματικότητα με αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος εφαρμογής.

Υψηλής Ποιότητας Πρώτες Ύλες:

 • Εξασφαλίζει μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, χωρίς χλώριο.

Ενισχυμένο Προφίλ Συνδυαστικότητας:

 • Διευκολύνει τη συνδυασμένη εφαρμογή για μειωμένο κόστος εφαρμογής.

Σταθερότητα:

 • Οι πιστοποιημένες διαδικασίες παρασκευής εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στην αποθήκευση.

Αποτελέσματα Αποδεικτικού

Μετά τις απαραίτητες μετρήσεις των συγκομιδών που έγιναν στο Μάρτυρα, αλλά και στο Πρόγραμμα Agrology, παρατηρήθηκε ότι το Πρόγραμμα της Agrology επέφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα προς όφελος του παραγωγού. Πιο συγκεκριμένα τ’ αποτελέσματα ήταν τα εξής:

 • Πρωίμιση της παραγωγής των μανταρινιών κατά 1 εβδομάδα, συγκριτικά με τον Μάρτυρα!
 • Η επίτευξη της πρωίμισης οδήγησε στην πώληση του προϊόντος με μεγαλύτερη τιμή/kg (+0.05 €/kg)!
Success Story στο μανταρίνι

Επένδυση – Όφελος Παραγωγού

H πρωίμιση της παραγωγής, συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων του παραγωγού κατά 250€/στρ., ενώ το κόστος των συμπληρωματικών εφαρμογών ανέρχεται μόλις στα 7,00€/στρ.. (Αύξηση τιμής Kg: 0,05 € – Η ενημέρωση για τις παρακάτω μέσες τιμές κιλού έχει γίνει από τον ίδιο τον παραγωγό και δεν έχουν δοθεί αυθαίρετα).


Μέση Στρεμματική Απόδοση Καλλιέργειας Μανταρινιών: 5000 kg

Success Story στο μανταρίνι

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Εξειδικευμένα Προγράμματα Θρέψηςαπό το εξειδικευμένο προσωπικό της Agrology.

Μάθετε ποιος είναι ο υπεύθυνος γεωπόνος – πωλητής της περιοχής σας ΕΔΩ!

“Το παρόν πειραματικό πραγματοποιήθηκε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες αγρού και δεν πρέπει να εφαρμόζεται ως πρότυπο χωρίς την καθοδήγηση Γεωπόνου ή του Τεχνικού Τμήματος της Agrology. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα και προγράμματα Agrology πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την ετικέτα ή τις οδηγίες των τεχνικών-γεωπόνων.”