Facebook Page View

Gravital Energy: Ο Βιολογικός Βιοδιεγέρτης Πυριτίου

Gravital Energy – Η σημασία του Πυριτίου

Το πυρίτιο αποτελεί βασικό συστατικό των φυτικών ιστών. Είναι γνωστό ότι η  περιεκτικότητα πυριτίου στα φυτά ως ποσοστό % ξηρού βάρους σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά την περιεκτικότητα Kαλίου (Κ) & Φωσφόρου (P), δύο εκ των σημαντικότερων μακροστοιχείων των φυτών.

Στο παρελθόν, υπήρχε η αντίληψη ότι η επάρκεια πυριτίου στο έδαφος είναι ικανή για να καλύψει τις ανάγκες των φυτών. Nεότερες έρευνες όμως αναγνωρίζουν ότι μόνο ελάχιστο ποσοστό του εδαφικού πυριτίου είναι διαθέσιμo στα φυτά. Αυτό οφείλεται κυρίως στη συνεχή και εντατική εκμετάλλευση της Γης, καθώς και στην ολοένα αυξανόμενη προσθήκη λιπασμάτων Ν (αζώτου), P (φωσφόρου) και Κ (καλίου) στο έδαφος.

Πλέον η σημασία του πυριτίου αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο.  Η επάρκειά του συνδέεται με τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, καθορίζοντας το παραγωγικό τους δυναμικό!

Το πυρίτιο αξιοποιείται από τα φυτά σε μορφή ορθοπυριτικού οξέoς (H4SiO4), το οποίο  πολυμερίζεται και αποτίθεται με τη μορφή φυτολίθων στους φυτικούς ιστούς (φύλλα, καρπούς, βλαστούς).

Σειρά Gravital

Mέχρι σήμερα, τα διαθέσιμα πυριτικά προϊόντα δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα επιτυχώς. Η έλλειψη πυριτίου δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τη χρήση άλλων σκευασμάτων βιοδιεγερτών ή λιπασμάτων.

Επιπλέον, τα υπάρχοντα προϊόντα πυριτίου, δεν έχουν τις απαραίτητες συγκεντρώσεις αφομοιώσιμου πυριτίου και εμπεριέχουν ρίσκο εφαρμογής (πιθανές φυτοτοξικότητες).

Η καινοτόμα σειρά Ενεργών Πυριτικών Gravital® της Agrology, ήρθε για να δώσει τη ΛΥΣΗ στο πρόβλημα της κρυφής ανεπάρκειας πυριτίου στα φυτά! Διαθέτει 20 φορές μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πυριτίου σε σχέση με σκευάσματα πυριτικού Καλίου/Νατρίου και απόλυτη ασφάλεια εφαρμογής τόσο για το φυτό όσο και για το χρήστη.

Τροφοδοτεί τις καλλιέργειες με τις απαραίτητες ποσότητες πυριτίου που χρειάζονται. Το Gravital® χαρίζει στις καλλιέργειες σας υγιή όψη, δομική σταθερότητα, άμυνα σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις και συντελεί στην τελική αύξηση της παραγωγής.

Gravital Energy

Το Gravital Energy είναι Bιοδιεγέρτης πυριτίου, συμβατόw με τα πρότυπα της Βιολογικής Γεωργίας.

Ένα σκεύασμα βιομηχανικής παρασκευής, εξαιρετικής καθαρότητας πυριτίου (92% β/β SiO2), υψηλής διαθεσιμότητας ορθοπυριτικού οξέος και χωρίς κρυσταλλικό πυρίτιο.

Στόχοι εφαρμογής:

 • Αύξηση Βάρους Καρπών και Συνολικής Παραγωγής Καλλιεργειών
 • Ενίσχυση Αντοχής Καρπών σε τραυματισμούς (πχ κτυπήματα κατά τη συλλογή και από ριπές ισχυρών ανέμων)
 • Αύξηση Συγκράτησης Καρπών επάνω στο δένδρο
Gravital Energy Συσκευασία

Επίδραση του Gravital Energy επί των καλλιεργειών:

 1. Βιοδιέγερση καλλιέγειας, μέσω της επίδρασης του πυριτίου στη φυσιολογία του φυτικού οργανισμού.
 2. Ενίσχυση της απορρόφησης μακροστοιχείων (N, P και Κ)
 3. Ισχυροποίηση δομικής σταθερότητας κυτταρικών δομών, λόγω σχηματισμού και εναπόθεσης φυτολίθων στις κυτταρικές μεμβράνες των καρπών και των ποδίσκων τους, με αποτέλεσμα την αύξηση της:
  •  Συγκράτησης των καρπών επάνω στο δένδρο
  •  Αντοχής των καρπών σε τραυματισμούς (πχ κτυπήματα κατά τη συλλογή και από ριπές ισχυρών ανέμων)
 4. Προστασία από αβιοτικό stress: μηχανικό (κτυπήματα κατά τη συλλογή ή από ισχυρούς ανέμους), θερμικό και υδατικό (ξηροθερμικές συνθήκες καλοκαιρινής περιόδου)
 5. Προστασία από βιοτικό stress
Gravital Energy

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Εξειδικευμένα Προγράμματα Θρέψης από το εξειδικευμένο προσωπικό της Agrology.

Μάθετε ποιος είναι ο υπεύθυνος γεωπόνος – πωλητής της περιοχής σας ΕΔΩ!

“Το παρόν πειραματικό πραγματοποιήθηκε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες αγρού και δεν πρέπει να εφαρμόζεται ως πρότυπο χωρίς την καθοδήγηση Γεωπόνου ή του Τεχνικού Τμήματος της Agrology. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα και προγράμματα Agrology πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την ετικέτα ή τις οδηγίες των τεχνικών-γεωπόνων.”