Facebook Page View

Dynax® Core: Ενισχυμένα Χουμικά και Φουλβικά Οξέα

Hero Image

Dynax® Core: Ο Φυσικός Βιοενεργοποιητής του ριζικού συστήματος των φυτών

Τα χουμικά και φουλβικά οξέα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους, ενώ παράλληλα είναι βασική πηγή ενέργειας για τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς που ζουν σε αυτό και οι οποίοι συμμετέχουν στις λειτουργίες βελτίωσής του.

Οι συνέπειες των αβιοτικών καταπονήσεων στην αύξηση και ανάπτυξη των φυτών είναι ολοένα και εντονότερες. Οι κύριες αιτίες είναι τόσο η κλιματική αλλαγή όσο και η υπέρμετρη χρήση συνθετικών χημικών ουσιών θρέψης και φυτοπροστασίας. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική ανάγκη την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Agrology ανέπτυξε ένα νέο σκεύασμα, το Dynax® Core, Διάλυμα με 75% ραφιναρισμένο εκχύλισμα Λεοναρδίτη, 5% εκχύλισμα Ascophyllum nodosum, 20% μίγμα Καρβοξυλικών οξέων, Οργανικών Πρεβιοτικών, 0,1% Μολυβδαίνιο (Mo) και 0,05% Κοβάλτιο (Co).

Το Dynax®Core ανήκει στη σειρά Dynax®της Agrology, η οποία περιλαμβάνει εδαφοβελτιωτικά-ενεργοποιητές εδάφους, βασισμένους σε εξαιρετικής ποιότητας Χουμικά και Φουλβικά οξέα από Λεοναρδίτη υψηλής οξυγόνωσης (φυσικής αναλογίας Φουλβικών:Χουμικών οξέων 30:70), ενώ παράλληλα είναι ενισχυμένοι με συνδυασμούς οργανικών οξέων, θρεπτικών στοιχείων ή/και ανόργανων βιοενεργοποιητών.

Δράση

  • Φυσική ενεργοποίηση του ριζικού συστήματος
  • Αυξάνει την αξιοποίηση των λιπασμάτων και των θρεπτικών αποθεμάτων του εδάφους
  • Προάγει τη σύνθεση της νιτρογενάσης και τη μετατροπή των ανόργανων φωσφορικών ενώσεων σε οργανικές
  • Ενισχύει τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους
  • Αυξάνει τη συγκέντρωση φαινολικών & αντιοξειδωτικών ουσιών
  • Αυξάνει την αντοχή των φυτών έναντι αβιοτικού stress
  • Βελτιώνει τη δομή, τον αερισμό και την υδατοϊκανότητα του εδάφους
Dynax® Core: Ενισχυμένα Χουμικά και Φουλβικά Οξέα
Dynax® Core: Ενισχυμένα Χουμικά και Φουλβικά Οξέα

Χουμικές ενώσεις – Ο Μαύρος χρυσός των εδαφών!

Οι χουμικές ουσίες ή αλλιώς χουμικές ενώσεις, είναι ευρέως αναγνωρισμένες για τα σημαντικά τους οφέλη στις ιδιότητες του εδάφους και στην ανάπτυξη των φυτών, ενώ η παρουσία τους στο εδαφικό υπόστρωμα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γονιμότητά του. Είναι οργανικές ενώσεις υψηλού μοριακού βάρους που περιλαμβάνουν άνθρακα, υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο και θείο σε σύμπλοκα ανθρακικών αλυσίδων (αλειφατικές ενώσεις) και δακτυλίων (αρωματικές ενώσεις).

Επιπλέον, εκτός από τον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ουσία, δημιουργούν χηλικά σύμπλοκα με τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνουν την απορροφησιμότητά των θρεπτικών ουσιών από τα φυτά. Ακόμη, συμμετέχουν στην ανταλλαγή ιόντων μεταξύ εδαφικού διαλύματος και ριζικού συστήματος ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα των μακρο- και μικροστοιχείων για τους φυτικούς οργανισμούς. Επιπλέον, σχηματίζουν ισχυρούς δεσμούς με την άργιλο και την ιλύ, συντελώντας στη δημιουργία σταθερών οργανικών συμπλόκων (συσσωματωμάτων), με αποτέλεσμα τη βελτίωση του πορώδους του εδάφους και τον επαρκή αερισμό του.

Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν αυξημένη ικανότητα συγκράτησης νερού στην περιοχή της ριζόσφαιρας, ενώ αποτελούν πηγή ενέργειας για τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους. Οι μικροοργανισμοί παρεμβάλλονται σε πολυάριθμες λειτουργίες βελτίωσης των ιδιοτήτων του, αλλά και στην αύξηση διαθεσιμότητας των θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά.

Κατηγορίες Χουμικών Ενώσεων:

Οι χουμικές ενώσεις χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες βάσει της διαλυτότητάς τους στο νερό σε διαφορετικά επίπεδα pH:

  • Χουμίνες: Αποτελούν οργανικά μακρομόρια μεγάλου μεγέθους, τα οποία είναι δυσδιάλυτα σε οποιεσδήποτε συνθήκες pH.
  • Χουμικά οξέα: Πρόκειται για σύμπλοκα οργανικών οξέων, διαλυτών στο νερό υπό αλκαλικές συνθήκες, ενώ διαθέτουν μικρότερο μέγεθος από τις χουμίνες. Χαρακτηρίζονται από την υψηλή ικανότητά τους να αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με θρεπτικά στοιχεία του εδάφους προς σχηματισμό ενώσεων άμεσα απορροφήσιμων από το φυτό, αποτρέποντας ταυτόχρονα την έκπλυσή τους και κατ’ επέκταση την απώλειά τους από τα εδαφικό διάλυμα.
  • Φουλβικά οξέα: Συνιστούν ενώσεις οργανικών οξέων, διαλυτών τόσο σε όξινες και αλκαλικές όσο και σε ουδέτερες συνθήκες pH στο νερό. Διαθέτουν μικρότερο μέγεθος και βάρος από τα χουμικά οξέα γεγονός που τα επιτρέπει να εισέρχονται με μεγάλη ευκολία εντός των φυτικών οργανισμών και να μετακινούνται ταχύτατα στους φυτικούς ιστούς. Παράλληλα, λόγω της δομής τους εμφανίζουν αρκετά υψηλότερη ικανότητα ανταλλαγής ιόντων με τα θρεπτικά στοιχεία, σε σχέση με αυτή των χουμικών, αποτελώντας έτσι άριστους «μεταφορείς» των θρεπτικών εντός του φυτού.

Φύκια – Θαλάσσιος φυσικός πλούτος!

Τα φύκη αποτελούν πολυκύτταρους οργανισμούς με υψηλή περιεκτικότητα μακρο- και μικρο- θρεπτικών στοιχείων, πολυσακχαριτών, λιπιδίων, ενζύμων, ορμονών και λοιπών βιοενεργών συστατικών. Εντοπίζονται κατά βάση σε θαλάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουν αναπτύξει πολυάριθμους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς προστασίας που επιτρέπουν την επιβίωσή τους στις ακραίες αυτές συνθήκες. Επιπρόσθετα, λόγω της σύνθεσής τους αποτελούν πλούσια πηγή θρεπτικών συστατικών για το φυτό. Ενισχύουν το μεταβολισμό του και συμβάλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων από τις καθημερινές καταπονήσεις.

Το πιο διαδεδομένο για τις λειτουργίες και τη σύνθεσή του είναι το είδος Ascophyllum nodosum με χρήση κυρίως στη Γεωργία.

Το Ascophyllum nodosum είναι ένα είδος καφέ άλγης στις περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού. Λόγω των βιοενεργών συστατικών του, παρέχει μία σειρά από οφέλη στους φυτικούς οργανισμούς, ενώ τα εκχυλίσματά του αποτελούν συστατικό σε πληθώρα σκευασμάτων θρέψης.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός από μία πηγή πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία όπως Άζωτο, Κάλιο, Φώσφορο κ.α., συμμετέχει σε λειτουργίες έκφρασης και ενεργοποίησης γονιδίων άμυνας στο φυτό και ενισχύει την αντοχή του ενάντια σε αβιοτικές καταπονήσεις ξηρασίας, παγετού, αλατότητας, υψηλών θερμοκρασιών κλπ. Επιπλέον, βελτιώνει τα επίπεδα αντιοξειδωτικών ουσιών εντός των φυτικών ιστών. Καθοριστικής σημασίας αποτελεί και η επίδρασή του στην ανάπτυξη του υπέργειου και του υπόγειου τμήματος των φυτικών οργανισμών, στη βελτίωση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας του τελικού παραγόμενου προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της συντηρησιμότητάς του.

Κοβάλτιο – Στοιχειακός Βιοενεργοποιητής

Το κοβάλτιο αποτελεί δομικό συστατικό μιας πληθώρας ενζύμων και συνενζύμων τα οποία συμμετέχουν σε πλήθος μεταβολικών διεργασιών, και αποτελούν ένα βασικό θρεπτικό στοιχείο για τους ζωντανούς οργανισμούς. Επιπρόσθετα, συμμετέχει σε μία σειρά διεργασιών του μεταβολισμού των φυτών, επηρεάζοντας την ανάπτυξη και τελικώς την απόδοσή τους.

Κατά κύριο λόγο, ο ρόλος του αφορά την ενίσχυση της δέσμευσης του ατμοσφαιρικού αζώτου στα φυμάτια του ριζικού συστήματος των ψυχανθών, καθώς συνιστά δομικό συστατικό της βιταμίνης B12 (κοβαλαμίνη). Η Β12 συμμετέχει ως καταλυτικός παράγοντας στη διαδικασία της δέσμευσής του και στην ανάπτυξη των φυματίων.

Εκτός από τη διαδικασία της αζωτοδέσμευσης, το κοβάλτιο προσφέρει μία σειρά από οφέλη και στα υπόλοιπα φυτικά είδη, καθώς προάγει τη βλάστηση των σπόρων και αναστέλλει την παραγωγή αιθυλενίου. Με αυτό τον τρόπο,  καθυστερεί τη γήρανση των φυτικών ιστών και διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την περιεχόμενη χλωροφύλλη, (υπεύθυνη για το έντονο «πράσινο χρώμα» της φυλλικής επιφάνειας), τα επίπεδα των πρωτεϊνών, αλλά και των μορίων του γενετικού υλικού, ενώ ενισχύει την αντοχή των φυτών ενάντια στην αβιοτική καταπόνηση των ξηροθερμικών συνθηκών.

Μολυβδαίνιο – Το Στοιχείο της Ανάπτυξης των φυτών!

Το Μολυβδαίνιο, όπως και το Κοβάλτιο, αποτελεί δομικό συστατικό ενζύμων και ειδικότερα των μολυβδοενζύμων. Παράλληλα, συμμετέχει σε πλήθος λειτουργιών, σχετικά με την ανάπτυξη των φυτών, όπως η δέσμευση και απορρόφηση του αζώτου, η σύνθεση ορμονικών ουσιών, και η μετατροπή τοξικών για το φυτό θειικών ενώσεων, σε μη τοξικές μορφές.

Οι απαιτήσεις των φυτών σε μολυβδαίνιο δεν είναι υψηλές, παρ’ όλα αυτά σε συνθήκες έλλειψης του στοιχείου, παρατηρούνται έντονα συμπτώματα περιορισμένης ανάπτυξης φυτών, νανισμός, χλωρώσεις, παραμορφώσεις του υπέργειου τμήματος των φυτών, μη ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αναπαραγωγικών οργάνων και μειωμένη βλαστικότητα της γύρης. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό σύμπτωμα φυσιολογικής διαταραχής είναι το “Millerandage”, και εμφανίζεται σε οινοποιήσιμες κυρίως ποικιλίες αμπέλου. Το “Millerandage” έχει σχέση με την έλλειψη του στοιχείου και αφορά τη δημιουργία έντονων φαινομένων ανισορραγίας στους βότρεις των πρέμνων με τελικό επακόλουθο τη μείωση της συνολικής παραγωγής.

Τέλος, σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος του Μολυβδαινίου στην αύξηση της διαθεσιμότητας του Φωσφόρου. Πιο συγκεκριμένα, τα ιόντα Μολυβδαινίου ανταγωνίζονται τα ιόντα Φωσφόρου για τη θέση πρόσδεσής τους στα κολλοειδή του εδάφους και τα αντικαθιστούν με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διαθεσιμότητα των τελευταίων στο εδαφικό διάλυμα και τελικώς να προσλαμβάνονται με μεγαλύτερη ευκολία από το ριζικό σύστημα των φυτών.

Βιβλιογραφία

Bellard, C., Bertelsmeier, C., Leadley, P., Thuiller, W., & Courchamp, F., 2012. Impacts of climate change on the future of biodiversity. Ecology letters15(4), 365-377.

Brychkova G., Xia Z., Yang G., Yesbergenova Z., Zhang Z., Davydov O., Fluhr R. & Sagi M., 2007. Sulfite oxidase protects plants against sulfur dioxide toxicity. The Plant Journal, 50(4), 696-709.

Dilworth, M. J., Robson, A. D., & Chatel, D. L., 1979. Cobalt and nitrogen fixation in Lupinus angustifolius L. II. Nodule formation and function. New Phytologist83(1), 63-79.

Mathur, N., Singh, J., Bohra, S., Bohra, A., & Vyas, A., 2006. Effect of Soil Compaction, Potassium and Cobalt on Growth. International Journal of Soil Science1(3), 269-271.

Palit, S., Sharma, A., & Talukder, G., 1994. Effects of cobalt on plants. The botanical review60(2), 149-181.

Parfitt, R.L., 1979. Anion adsorption by soils and soil materials. Advances in Agronomy, 30, 1-50.

Pettit, R.E., 2004. Organic matter, humus, humate, humic acid, fulvic acid and humin: Their importance in soil fertility and plant health. CTI Research.

Rice, J.A. & MacCarthy, P., 1991. Statistical evaluation of the elemental composition of humic substances. Organic Geochemistry 17, 635-648. 

Recent

Agregan, R., Munekata, P.E., Franco, D., Dominguez, R., Carballo, J., & Lorenzo, J.M., 2017. Phenolic compounds from three brown seaweed species using LC-DAD–ESI-MS/MS. Food Research International, 99, 979-985.

Damalas, C.A., & Koutroubas, S.D., 2016. Farmers’ exposure to pesticides: toxicity types and ways of prevention. Toxics, 4(1), 1.

Hayes, M.H., Mylotte, R., & Swift, R.S., 2017. Humin: its composition and importance in soil organic matter. Advances in Agronomy, 143, 47-138.

Moreira, R., Sineiro, J., Chenlo, F., Arufe, S., & Díaz-Varela, D., 2017. Aqueous extracts of Ascophyllum nodosum obtained by ultrasound-assisted extraction: effects of drying temperature of seaweed on the properties of extracts. Journal of Applied Phycology, 29(6), 3191-3200.

Poojary, M.M., Barba, F.J., Aliakbarian, B., Donsì, F., Pataro, G., Dias, D.A., & Juliano, P., 2016. Innovative alternative technologies to extract carotenoids from microalgae and seaweeds. Marine drugs, 14(11), 214.

Roselló-Soto, E., Galanakis, C.M., Brnčić, M., Orlien, V., Trujillo, F.J., Mawson, R., Kai, K., Brijesh, K.T., Francisco J., & Barba, F.J., 2015. Clean recovery of antioxidant compounds from plant foods, by-products and algae assisted by ultrasounds processing. Modeling approaches to optimize processing conditions. Trends in Food Science & Technology, 42(2), 134-149.

Shukla P., Mantin E., Adil, M., Bajpai, S., Critchley, A. & Prithiviraj B., 2019. Ascophyllum nodosum-Based Biostimulants: Sustainable Applications in Agriculture for the Stimulation of Plant Growth, Stress Tolerance, and Disease Management. Frontiers in Plant Science, 10:655.