Facebook Page View

Agrology Success Stories: Καλλιέργεια Βαμβακιού

Καλλιέργεια Βαμβακιού

Μέσω των Agrology Success Stories σε Ελλάδα και Εξωτερικό, αποδεικνύεται πως η ανώτερη ποιότητα και οι ενσωματωμένες καινοτόμες τεχνολογίες στα προϊόντα Εξειδικευμένης Θρέψης της Agrology κάνουν τη  διαφορά στις καλλιέργειες από τις πρώτες κιόλας εφαρμογές!

Τελικός στόχος μας είναι να καταδείξουμε πως τα Προγράμματα Εξειδικευμένης Θρέψης της Agrology, αποτελούν μια κερδοφόρα επένδυση για τους παραγωγούς, καθώς τα οικονομικά οφέλη για τους ίδιους είναι πολλαπλάσια από το κόστος των συμπληρωματικών εφαρμογών!

Ένα τέτοιο Success Story σε καλλιέργεια βαμβακιού (SS 2017_2_GR) πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την επιχείρηση εμπορίας γεωργικών εφοδίων της κας. Πασσιαλή Αθανασίας και τη Nutrimaster® κ. Πασιαλή, τη Γεωργική Περίοδο 2017. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εφαρμογών, υπήρχε συνεχής καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη στον παραγωγό τόσο από τα εξειδικευμένα στελέχη του τεχνικού τμήματος της Agrology, όσο και από το συνεργαζόμενο γεωπονικό κατάστημα της κ. Πασιαλή.

Αρχικά, η καλλιεργούμενη έκταση μοιράστηκε σε δύο ίσα τμήματα. Το ένα ονομάστηκε Μάρτυρας και το δεύτερο Πρόγραμμα Agrology.  Και στα δύο ο παραγωγός έκανε τις ίδιες καλλιεργητικές φροντίδες και εφάρμοσε το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα φυτοπροστασίας και θρέψης – λίπανσης. Στο τμήμα του Αποδεικτικού Agrology εφαρμόστηκαν επιπλέον οι συμπληρωματικές επεμβάσεις με το Εξειδικευμένο και Καινοτόμο Προϊόν Θρέψης και Λίπανσης της Agrology.

Στόχοι Αποδεικτικού

Ο Στόχος του παρόντος Success Story ήταν η Αύξηση της Παραγωγής στην καλλιέργεια βαμβακιού.

Με τη εφαρμογή του Προϊόντος Θρέψης – Λίπανσης XGel® Topaz κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων σταδίων ανάπτυξης στην καλλιέργεια βαμβακιού, ο παραγωγός κατάφερε να επιτύχει σημαντικά αγρονομικά οφέλη για την καλλιέργειά του.

Ταυτότητα Αποδεικτικού

 • Καλλιεργητική Περίοδος: 2017
 • Περιοχή: Παλαιοκώμη Σερρών
 • NutriMaster®: Πασσιαλή Αθανασία
 • Ιδιοκτήτης Κτήματος: Μέλιτος Γεώργιος
 • Καλλιέργεια: Βαμβάκι
 • Ποικιλία: Μίδας
 • Έκταση Success Story: 10 στρέμματα
 • Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας: Κατάλληλο για απαλλαγή από εχθρούς και ασθένειες

Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Θρέψης – Λίπανσης

Σε ήδη υπάρχον πρόγραμμα Θρέψης, έγιναν 2 συμπληρωματικές επεμβάσεις με το Εξειδικευμένο προϊόν της Agrology XGel Topaz®.

Οι εφαρμογές του προϊόντος έγιναν Διαφυλλικά (300cc/στρ.), στα κατάλληλα βλαστικά στάδια ανάπτυξης του βαμβακιού. Τα στάδια επιλέχθηκαν βάση του στόχου που τέθηκε, δηλαδή το ομοιόμορφο γέμισμα των καρυδιών του βαμβακιού και την τελική αύξηση παραγωγής.

XGel Topaz-Αύξηση Παραγωγής στο Βαμβάκι

Το υπόλοιπο πρόγραμμα Θρέψης – Λίπανσης ήταν εκείνο που πάντα εφαρμόζει ο συγκεκριμένος παραγωγός και ήταν το ίδιο και για τα δύο τεμάχια (Mάρτυρας + Πρόγραμμα Agrology), καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Topaz®  0-50-50+TE

Σύνθετο, πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα, υψηλότατης συγκέντρωσης σε Φώσφορο και Κάλιο σε  μορφή  gel. Προορίζεται για εφαρμογή με τα συστήματα άρδευσης και ψεκασμούς φυλλώματος.  Είναι οργανικά ενεργοποιημένο με τον παράγοντα E2DA® και εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή.  Ενισχύει το μέγεθος και προάγει την ωρίμανση των καρπών, των βολβών και των κονδύλων.
Σύνθεση: Φωσφόρος (P2O5)  50%  β/ο, Κάλιο (K2O)  50%  β/ο, Ιχνοστοιχεία (EDTA), Παράγοντας E2DA®

XGel Topaz-Αύξηση Παραγωγής στο Βαμβάκι

Σημασία Φωσφόρου & Καλίου

Μετά την εμφάνιση των χτενιών ξεκινά το πιο παραγωγικό στάδιο ανάπτυξης του βαμβακιού, η ανθοφορία και η καρπόδεση. Το στάδιο αυτό διαρκεί περίπου 1,5 μήνα. Μετά την καρπόδεση τα καρύδια αρχίζουν να σχηματίζονται και όταν φτάσουν στο τελικό τους μέγεθος περνούν στην περίοδο ωρίμανσης μέχρι τελικώς να ανοίξουν.

Το στάδιο του γεμίσματος των καρυδιών είναι υψίστης σημασίας στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Την περίοδo αυτή εμφανίζονται οι ίνες, που αυξάνουν κυρίως κατά μήκος. Η περίοδος ανάπτυξης των καρυδιών είναι πολύ σύντομη και στο στάδιο αυτό οι απαιτήσεις των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία αυξάνονται.  Με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες αύξησης των ινών, να σχηματιστούν οι σπόροι και γενικότερα να επιτευχεί σωστή ανάπτυξη και καλό γέμισμα των καρυδιών, τα θρεπτικά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά.

Τυχόν ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων και ειδικότερα Φωσφόρου και Καλίου κατά τη διάρκεια του γεμίσματος των καρυδιών μπορεί να οδηγήσουν σε οψίμιση της παραγωγής, μικρότερο βάρος σπόρων και καρυδιών και υποβαθμισμένη ποιότητα ίνας.

Ο Φώσφορος (P):

Πρωιμίζει την παραγωγή.

Αυξάνει το βάρος των καρυδιών και των σπόρων.

Η ημερήσια απορρόφηση του Φωσφόρου και η συμμετοχή του στους φυτικούς ιστούς είναι μέγιστη κατά την άνθιση. Η υψηλή η συσσώρευσή του συνεχίζεται έως και το άνοιγμα των καρυδιών.

Το Κάλιο (K):

Αυξάνει την περιεκτικότητα σε λάδι.

Συντελεί στην αύξηση του βάρους του βαμβακόσπορου και των καρυδιών, λόγω αύξησης του μήκους και στη συνέχεια του πάχους της ίνας.

Προάγει την καλή ωρίμανση των καρυδιών.

Αντισταθμίζει έως ένα βαθμό την βλαστομανία και την οψίμιση από τυχόν περίσσεια αζώτου.

Το κάλιο προάγει τη φωτοσύνθεση και ρυθμίζει τη διαπνοή. Ως αποτέλεσµα αυξάνει τη φυλλική επιφάνεια, μεγιστοποιεί την αξιοποίηση των υπόλοιπων στοιχείων και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βαµβακιού πχ. οµοιοµορφία και ωρίµανση των ινών, αύξηση της εκατοστιαίας τους αναλογίας.

Δυσκολίες Απορρόφησης Θρεπτικών Στοιχείων

Πολλές φορές η εφαρμογή των θρεπτικών στοιχείων από εδάφους μπορεί να μην αποδόσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει το έδαφος ή η καλλιέργεια λόγω καιρικών συνθηκών. Για παράδειγμα, η υπερβολική αμμωνιακή λίπανση δυσκολεύει την αφομοίωση του Καλίου από τα φυτά. Τα αμμώδη εδάφη είναι πτωχότερα σε Κάλιο από τα αργιλώδη.  Στα αργιλώδη εδάφη όμως το Κάλιο δεσμεύεται σε σημαντικό ποσοστό από την άργιλο. Σε αυτά απαιτείται να χορηγηθεί μεγαλύτερη ποσότητα για να διατηρείται ικανοποιητική διαθεσιμότητα του στοιχείου στο εδαφικό διάλυμα.

Επομένως, είναι σημαντικό να παρέχουμε τα σημαντικά αυτά θρεπτικά στοιχεία στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Δεν αρκεί όμως να έχουμε προνοήσει για τη σωστή εφαρμογή τους ως προς το βλαστικό στάδιο και την απαιτούμενη ποσότητα. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε, ώστε τα φυτά να απορροφήσουν και να μεταφέρουν τα στοιχεία αυτά στις θέσεις που χρειάζονται. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλισθεί η καλή φυσιολογική λειτουργία των φυτών πετυχαίνοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα.
Έτσι, τα καινοτόμα λιπάσματα της σειράς XGel έρχονται να καλύψουν τις παραπάνω ανάγκες!

Σειρά XGel

Η σειρά XGel® είναι το αποτέλεσμα της έρευνας και ανάπτυξης της Agrology στη δημιουργία της επόμενης γενιάς λιπασμάτων. Ενσωματώνοντας τις αποκλειστικές τεχνολογίες E2DA® και S, τα XGels® προσφέρουν υψηλές συγκεντρώσεις, βελτιωμένη πρόσληψη και ταχύτερη μετακίνηση θρεπτικών ουσιών μέσα στο φυτό, χωρίς να θυσιάζονται η ευκολία στη χρήση ή η σταθερότητα. Η σειρά XGel® προσφέρει θρέψη υψηλής απόδοσης NPK για κάθε στάδιο ανάπτυξης, ικανή να αυξήσει σημαντικά την απόδοση και την ποιότητα.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:

Τεχνολογία E2DA®:

 • Ενισχυμένη πρόσληψη θρεπτικών ουσιών και αυξημένη αποτελεσματικότητα.
 • Βελτιωμένη μετακίνηση θρεπτικών ουσιών και ταχύτερα αποτελέσματα.

Τεχνολογία S:

 • Υψηλή εναιωρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και απορρόφηση θρεπτικών ουσιών.
 • Χωρίς δημιουργία ιζήματος ή διαχωρισμού φάσεων.

Υψηλές Συγκεντρώσεις:

 • Μειωμένες δόσεις και αυξημένη αποτελεσματικότητα με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος εφαρμογής.

Υψηλής Ποιότητας Πρώτες Ύλες:

 • Εξασφαλίζει μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, χωρίς χλώριο.

Ενισχυμένο Προφίλ Συνδυαστικότητας:

 • Διευκολύνει τη συνδυασμένη εφαρμογή για μειωμένο κόστος εφαρμογής.

Σταθερότητα:

 • Οι πιστοποιημένες διαδικασίες παρασκευής εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στην αποθήκευση.

Αποτελέσματα Αποδεικτικού

Μετά τις απαραίτητες μετρήσεις των συγκομιδών που έγιναν στο Μάρτυρα, αλλά και στο Πρόγραμμα Agrology, παρατηρήθηκε ότι το Πρόγραμμα της Agrology επέφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα προς όφελος του παραγωγού. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

 • Αύξηση παραγωγής στο βαμβάκι κατά 50 kg/στρ.  (+16,1%), συγκριτικά με τον Μάρτυρα!
 • Mε την εφαρμογή του XGel® Topaz παρατηρήθηκε πιο ομοιόμορφο γέμισμα των καρυδιών!
XGel Topaz-Αύξηση Παραγωγής στο Βαμβάκι
Εικόνα 1. Απόδοση σε Kg /στρ. Στο αποδεικτικό της Agrology επιτεύχθηκε αύξηση της παραγωγής κατά +16,1%.

Επένδυση – Όφελος Παραγωγού

H αύξηση της συνολικής παραγωγής, αλλά και το ομοιόμορφο γέμισμα των καρυδιών συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων του παραγωγού κατά 25 €/στρ., ενώ το κόστος των συμπληρωματικών εφαρμογών ανέρχεται μόλις στα 4 €. (Μέση τιμή Kg: 0,50 € – Η ενημέρωση για τις παρακάτω μέσες τιμές κιλού έχει γίνει από τον ίδιο τον παραγωγό και δεν έχουν δοθεί αυθαίρετα).

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Εξειδικευμένα Προγράμματα Θρέψηςαπό το εξειδικευμένο προσωπικό της Agrology.

Μάθετε ποιος είναι ο υπεύθυνος γεωπόνος – πωλητής της περιοχής σας ΕΔΩ!

“Το παρόν πειραματικό πραγματοποιήθηκε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες αγρού και δεν πρέπει να εφαρμόζεται ως πρότυπο χωρίς την καθοδήγηση Γεωπόνου ή του Τεχνικού Τμήματος της Agrology. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα και προγράμματα Agrology πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την ετικέτα ή τις οδηγίες των τεχνικών-γεωπόνων.”