Facebook Page View

Η μετασυλλεκτική μεταχείριση στην προστασία των δέντρων

Borplex® +  Zinplex® + InCa®Ultra | SuprafixBoZin®  +  InCa®Ultra

Η Agrology καλύπτει τις ανάγκες των παραγωγών, με δύο
αποτελεσματικούς συνδυασμούς που εμπεριέχουν τις μοναδικές τεχνολογίες:

E2DATechnology

Η κατοχυρωμένη τεχνολογία E2DA® επιτυγχάνει αύξηση της απορρόφησης και μετακίνησης των θρεπτικών στοιχείων στον αποπλάστη. Επιπρόσθετα μειώνει τoν χρόνο που απαιτείται για την απορρόφησή τους.

SmartFlowTechnology

Η κατοχυρωμένη τεχνολογία SmartFlow® προσφέρει υψηλή σταθερότητα κατά την αποθήκευση. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει  βέλτιστη κοκκομετρία με άμεση θετική συνέπεια, την αύξηση της απορρόφησης.

Icicles on a Cherry Tree Branch
Peach tree
Peaches-flowering

Πρόβλημα

Από πολυετή στοιχεία φυλλοδιαγνωστικών αναλύσεων σε οπωρώνες, προκύπτει ότι διαχρονικά υφίσταται εκτεταμένη ανεπάρκεια Βορίου, Ψευδαργύρου, Ασβεστίου ή και συνδυασμός αυτών στην ελληνική επικράτεια και σε μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Τι προκαλεί

Η έλλειψη αυτών των στοιχείων κάνει τα δέντρα ιδιαίτερα ευπαθή σε πρώιμους και όψιμους παγετούς, καθώς μειώνεται η συγκέντρωση των ηλεκτρολυτών στους κυτταρικούς χυμούς. Επιπρόσθετα, δημιουργούνται προβλήματα στην ανάπτυξη του γυρεοσωλήνα και στη σύνθεση των αυξητικών ορμονών με άμεση συνέπεια τη μείωση της ανθοφορίας και της καρπόδεσης.

Λύσεις

Οι αποτελεσματικότεροι τρόποι αντιμετώπισης της ανεπάρκειας στοιχείων σε μηλοειδή και πυρηνόκαρπα είναι:

  • H συνδυασμένη διαφυλλική εφαρμογή  των  Borplex®,  Zinplex®  και InCa®Ultra μετασυλλεκτικά που προσφέρει μια ευέλικτη λύση, με την οποία επιτυγχάνεται η προσθήκη θρεπτικών στοιχείων σε δόσεις που επιλέγει ο παραγωγός.
  • H συνδυασμένη διαφυλλική  εφαρμογή  των  SuprafixBoZin®  και  InCa®Ultra μετασυλλεκτικά προσφέρει έναν εύχρηστο τρόπο εφαρμογής θρεπτικών στοιχείων με τη χρήση λιγότερων σκευασμάτων.

Μετασυλλεκτική Μεταχείριση

Οι ψεκασμοί θα πρέπει να ξεκινούν μετασυλλεκτικά, ανάλογα με την καλλιέργεια, από τα μέσα Καλοκαιριού μέχρι τις αρχές Φθινοπώρου, όταν το φύλλωμα είναι υγιές και πράσινο, πριν ξεκινήσει η φυσιολογική αλλαγή του χρώματος και η φυλλόπτωση. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη της μέγιστης δυνατής υγιούς φυλλικής επιφάνειας, έτσι ώστε να απορροφηθούν οι αναγκαίες ποσότητες Ασβεστίου, Βορίου και Ψευδαργύρου και να μεταφερθούν από το φύλλο στα ηθμώδη αγγεία του ξύλου.

Την επόμενη χρονιά, όταν ξεκινούν και φουσκώνουν οι οφθαλμοί, τα δέντρα χρησιμοποιούν τα στοιχεία που έχουν αποθηκευθεί από την εφαρμογή αυτή για να παράξουν τους απαραίτητους υδατάνθρακες. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν ένα «δυνατό ξεκίνημα» που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής. Επιπλέον, με τη μετασυλλεκτική εφαρμογή των Borplex® , Zinplex® ή Suprafix BoZin®, αυξάνεται η συγκέντρωση των ηλεκτρολυτών στους κυτταρικούς χυμούς, με αποτέλεσμα τα δέντρα να παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή σε πρώιμους ή όψιμους παγετούς.

Apples
Peaches

Ρόλος Βορίου

Αυξάνει την αντοχή του φυτού σε παγετούς
Αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη βλάστηση της γύρης
Βοηθάει τη δράση του Ασβεστίου
Ενισχύει την άνθηση και την καρπόδεση
Συμβάλλει στη διαφοροποίηση των οφθαλμών
Βοηθάει τη μετακίνηση των σακχάρων στους καρπούς

Ρόλος Ψευδαργύρου

Αυξάνει την αντοχή του φυτού σε παγετούς
Αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη βλάστηση της γύρης
Βοηθάει τη δράση του Ασβεστίου
Ενισχύει την άνθηση και την καρπόδεση
Συμβάλλει στη διαφοροποίηση των οφθαλμών
Βοηθάει τη μετακίνηση των σακχάρων στους καρπούς

Ρόλος Ασβεστίου

Αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη σύνθεση των ορμονών (Γιββερελλίνες και Αυξίνες), με συνέπεια την επιμήκυνση και διαίρεση των κυττάρων
Συμβάλλει στη βλάστηση γύρης
Είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του γυρεοσωλήνα
Ενισχύει την άνθηση και την καρπόδεση

Προϊόντα για μετασυλλεκτική μεταχείριση

Suprafix Bozin-InCa Ultra
Borplex-InCa Ultra-Zinplex-Η συμμαχία των μετασυλλεκτικών εφαρμογών

Borplex® E2DA®

Σκεύασμα Βορίου υψηλής καθαρότητας (150g/lt Β), με ενσωματωμένη την τεχνολογία E2DA®.

Borplex® E2DA®

Σκεύασμα Ψευδαργύρου υψηλής περιεκτικότητας (700g/lt Zn) με ενσωματωμένες τις τεχνολογίες E2DA® και SmartFlow®.

Borplex® E2DA®

Μοναδικό μίγμα Βορίου και Ψευδαργύρου σε μορφή αιωρήματος (flowable) υψηλής καθαρότητας σε Βόριο και Ψευδάργυρο (150g/lt Β και 300g/lt Zn) με ενσωματωμένες τις τεχνολογίες E2DA® και SmartFlow®.

Borplex® E2DA®

Σκεύασμα Ασβεστίου που περιέχει κατοχυρωμένο βιοδιεγέρτη που αυξάνει την απορρόφηση και μετακίνηση του Ασβεστίου στα φυτά.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Bud Builder από το εξειδικευμένο προσωπικό της Agrology.

Μάθετε ποιος είναι ο υπεύθυνος γεωπόνος – πωλητής της περιοχής σας ΕΔΩ!